بازارهای مختلف در هر دوره‌ی زمانی‌ای ویژگی‌های خاص خود را دارند. همه‌ی این بازارها قرار نیست طبق یک اصول و قاعده رشد و افول را تجربه کنند. هر اتفاقی تاثیر خود را در بازار دارد. در حال حاضر نیز شرایط کشور به شکلی پیش می‌رود که سرمایه‌گذاری برای پیشی گرفتن از تورم یک نیاز است. با نگاهی به آینده سه بازار طلا، بورس، ارزهای دیجیتال که در حال حاضر بهترین مسیر برای سرمایه‌گذاری هستند در کنار تحلیل روند بازار خودرو و مسکن باید یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب برای خود ایجاد کنیم.