تفکر غلطی که در بین خیلی از سرمایه‌گذاران در بازار بورس وجود دارد این است که با خرید و فروش یک سهامدار حقوقی باید ما هم دست به خرید و فروش بزنیم در حالی که اتفاقا سهامداران حقوقی و افراد با سرمایه خیلی زیاد دقیقا با همین شیوه سعی در جمع آوری یک سهم خوب و یا فروش یک سهم با قیمت بالاتر از قیمت واقعی خود دارند. این افراد با توجه به سرمایه خیلی زیادی که دارند می‌توانند در تغییر روند و ساختن یک جو روانی در بازار موثر باشند و با استفاده از این قدرت به اهداف خود برسند. این افراد را می‌توان بازیگران اصلی بورس نامید.