طلا نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا یک دارایی مهم و با ارزش محسوب می‌شود و در خیلی عوامل موثر است. اما در دنیا قیمت طلا یک مقدار ویژگی‌هایی دارد که با دنیا متفاوت است. سوالی که همیشه برای ما وجود دارد آینده قیمت طلا و صرف داشتن خرید یا فروش این دارای‌ست اما برای اینکه بدانیم کار درستی می‌کنیم یا خیر باید ویژگی‌های این بازار و عوامل موثر در کاهش و یا افزایش قیمت آن را بدانیم. با توجه به این مسائل می‌توان خرید یا فروش مناسبی داشت.