روز پرنوسان بورس

پست شده توسط فرشاد اعظمی


تاریخ انتشار : 1399/7/9


روز پرنوسان بورس
در حالی که شاخص کل بورس در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی، کانال ۱.۵ میلیون واحدی را پس گرفت، اما بار دیگر با افزایش فشار عرضه، با افت ۱۴ هزار واحدی مواجه شد. اگرچه در یک ربع ابتدای معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار واحدی از جایگاه ۱ میلیون و ۴۹۲ هزار واحدی به رقم ۱ میلیون و ۵۰۲ هزار واحدی رشد کرد؛ اما بلافاصله در پی فشار عرضه، با افت ۱۴ هزار واحدی مواجه شد و علاوه بر بازگشت به کانال ۱.۴ میلیون واحدی، در رقم ۱ میلیون و ۴۸۸ هزار واحد ایستاد. ارزش کل بازار در حال حاضر ۵,۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که افت بی سابقه‌ای را از خرداد تا کنون تجربه کرده است. بیشترین تأثیر در کاهش شاخص کل بورس را شپنا با تأثیرگذاری منفی ۱۶۰۰ واحدی داشته است. اما بیشترین صف فروش به وملی، ثشاهد و ونیرو با ارزش سهام آماده عرضه به ترتیب ۴۵۰، ۳۵۰ و ۳۱۰ میلیارد تومان در اختیار دارند. صف خرید نیز به شکل محدود شکل گرفته و اصلی ترین بازیگر تقاضای سهام در معاملات امروز را نماد پترول با ۸۲ و پس از آن کاوه با ۵۰ میلیارد تومان ایفا می‌کنند.
جستجو