راه اندازی مجدد ۷۶۷ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹

پست شده توسط فرشاد اعظمی


تاریخ انتشار : 1399/7/10


راه اندازی مجدد ۷۶۷ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد 767 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تاکنون خبر داد. به گزارش تریدمنت و به نقل از ایلنا، اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد 767 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تاکنون خبر داد و گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای 13 هزار و 577 نفر اشتغال ایجاد و یا تثبیت شغل شده است. وی افزود: هم اکنون در شهرک های صنعتی کشور حدود ۴۶ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که ۹۸۰۰ مورد از آنها غیر فعال و راکد می باشند؛ در سال ۹۹، احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفته است. با بازگشت 767 واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، 51 درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به برنامه ریزی احیای ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحد های احیا شده بیش از 50 درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. استان تهران با 81 واحد، استان اصفهان با 60 واحد صنعتی و مازندران با احیای 51 واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند. عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً راه اندازی شده به طور متوسط 18 نفر است و سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این واحدها بیش از 2 هزار و 560 میلیارد تومان با سرانه سرمایه گذاری حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان است. مصاحب ادامه داد: طی یک هفته گذشته تعداد 27 واحد صنعتی جدید مجدداً راه‌اندازی و به چرخه تولید بازگشته است. راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، تامین مالی، اخذ شریک سرمایه گذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکلات اختلاف شرکا و...، انجام شده است. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته در راه اندازی مجدد واحدهای غیر فعال نشان می دهد که در 6 ماهه دوم سال عملکرد بهتری در این حوزه اتفاق می‌افتد و امیدواریم این روند در سال ۹۹ نیز با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط بیش از پیش محقق شود.
جستجو