بازار به مدار اصلی خود بر می‌گردد

پست شده توسط فرشاد اعظمی


تاریخ انتشار : 1399/7/16


بازار به مدار اصلی خود بر می‌گردد

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر 300 تا 350 شرکت به طور هیجانی دارای صف فروش هستند. البته برخی از آنها کماکان به دلیل پر نکردن حجم مبنا، اصلاح قیمتی در آن‌ها صورت نگرفته به درستی صف فروش دارند.

به گزارش تریدمنت و به نقل از ایلنا، فردین آقابزرگی درباره وضعیت بازار سرمایه با توجه به روند صعودی شاخص در روز گذشته اظهار داشت: طبق روند بازار می‌توان گفت اصل  و اساس دوره اصلاحات رو به اتمام است.

وی با بیان اینکه در این مدت حدود 500 شرکت بین 30 تا 50 درصد به طور متوسط اصلاح قیمت داشتند، ادامه داد: البته این در حالی است که شاخص کمتر از 25 درصد اصلاح داشته که دلیل آن هم، تمرکز بیش از حد منابع مالی و تجهیز نهادهای مالی و بنگاه‌هایی بوده که برای حمایت از شرکت‌های خود حضور فعال داشتند. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به دلیل همین اختلاف بین سهام خرد، شاخص هم وزن و شاخص کل همسو با هم اصلاح نداشتند. در حال حاضر 300 تا 350 شرکت به طور هیجانی دارای صف فروش هستند. البته برخی از آنها کماکان به دلیل پر نکردن حجم مبنا، اصلاح قیمتی در آن‌ها صورت نگرفته به درستی صف فروش دارند.

آقابزرگی با بیان اینکه روند نشان می‌دهد بازار به مدار اصلی خود بر می‌گردد، گفت: این به معنای آغاز جریان صعودی به ویژه صعود شارپی تلقی نمی‌شود. به طور قطع هیجان و رشد تقاضا نسبت به چهار ماه اول سال را در بازار نخواهیم داشت اما معتقدم  بازار به مدار اصلی تعادل بین عرضه و تقاضا به مرور زمان حرکت خواهد کرد.

وی درباره اثرگذاری انتخابات امریکا در بازار سرمایه کشورمان اظهار داشت: نحوه تاثیرگذاری جریانات سیاسی و اقتصادی در کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند امریکا به این نحو است که حتی بیماری رییس جمهور این کشور بر روی قیمت نفت تاثیرگذار است.

وی افزود: اثر پر وزن است اما در ارتباط با بازار مالی و بازار سرمایه ایران و اقتصاد کشورمان به دلیل پشت سر گذاشتن حداقل دو دهه محاصره اقتصادی و تحریم‌ها و عدم ارتباطات در سطح بین المللی، کمترین تاثیر اقتصادی را از این فعل و انفعلات خواهیم داشت، مگر شوک روانی بسیار کوتاه مدت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: معمولا این شوک‌های کوتاه مدت خودساخته هستند اما اینکه بعضا در داخل اینگونه تفسیر و تعبیر می‌کنند که گویی اقتصاد ما منتظر برنده و بازنده شدن جناح خاصی در امریکا است، درست نیست و اساسا ارتباط معقول و منطقی ندارد.

جستجو