پدر پولدار، پدر فقیر

پست شده توسط علی هاشم


تاریخ انتشار : 1399/6/25


پدر پولدار، پدر فقیر

دوران مدرسه را به‌خاطر دارید؟ در این دوران هرچیزی که فکر کنید به ما تدریس شد به جز آن چیزی که باید از کودکی آموزش می‌دیدیم یعنی پول و کسب درآمد.

رابرت کیوساکی

پدر پولدار و پدر فقیر عنوان کتابی‌ست که رابرت کیوساکی آن را عرضه کرد و با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد. در این کتاب کیوساکی در مورد دو پدر صحبت می‌کند. پدر فقیر یعنی پدر خود و پدر ثروتمند که پدر دوستش است. کیوساکی معتقد است در دوران مدرسه ما هیچ چیز از پول یاد نمی‌گیریم و بعد از بزرگ شدن بجای اینکه پول برای ما کار کند این ما هستیم که برای پول کار می‌کنیم. هیچکس به ما آموزش نداده و طبیعتا باید برای آموزش دیدن به سمت کسانی برویم که از آن‌ها الگو می‌گیریم.

چنین افرادی تقریبا برای همه ما والدین هستند. اگر والدین ما در طول زندگی برای پول کار کرده باشند و همیشه به سمت وام و قسط و بدهی بروند ما هم از پول چنین دریافتی خواهیم داشت. ما هم با چنین تفکری یرای پول کار خواهیم کرد.

اما افرادی که والدینی ثروتمند دارند با تفکری متفاوت نسبت به پول زندگی می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که پول باید برای آن‌ها کار کند. همین تفکرات متفاوت باعث بوجود آمدن یک حرف معروف در سطح جامعه است که هرروز فقیرها فقیرتر و پولدارها پولدارتر می‌شوند.

چه باید کرد؟

 در این کتاب یک مفهوم جالبی به ما آموخته می‌شود. مقدار پولی که کسب می‌کنید هیچ اهمیتی ندارد بلکه مقدار پولی که پس‌انداز می‌کنید مهم است. همچین کیوساکی اشاره می‌کند که ثروتمندان درحال جمع‌آوری دارایی هستند اما فقرا برای خود قسط و وام و بدهی ایجاد می‌کنند. کیوساکی معتقد است استعداد مالی همان چیزی است که با آن می‌توانید پول بیشتری ذخیره کنید، چگونه مدت بیشتری آن را نگه دارید و چگونه مانع شوید که دیگران آن را از چنگ‌تان درآورند و همچنین قدرتمندترین دارایی همۀ ما، ذهن ماست.

سرمایه‌گذار باشید

نکته‌ای که می‌توان پس از خواندن این شاهکار دریافت کرد که ما باید نگرش خود را نسبت به پول و زندگی تغییر دهیم. شاید بگویید خب ما هم دوست نداریم همیشه درحال قسط دادن باشیم ولی مجبوریم. این حرف کاملا قابل درک و درست است ولی دقیقا همین نوع نگاه توسط کیوساکی مورد نقد واقع می‌شود. او معتقد است سختی‌ها و مشکلات برای همه یکسان است و این ما هستیم که مشخص می‌کنیم در بین این سختی‌ها جز کدام دسته از افراد باشیم. می‌خواهیم برای پول کار  کنیم یا پول برای ما کار کند.

اگر قصد تغییر نگرش و حضور در بازارهای سرمایه دارید حتما شما را به خواندن این کتاب یعنی پدر پولدار، پدر فقیر دعوت می‌کنیم.

جستجو