ابهام در وضعیت رشد نقدینگی

پست شده توسط فرشاد اعظمی


تاریخ انتشار : 1399/6/10


ابهام در وضعیت رشد نقدینگی

عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی خبر داده است. همتی گفته که این شاخص نسبت به زمان مشابه سال گذشته فقط 12 درصد رشد داشته است.

اما برخی همچنان اعتقاد دارند که رشد نقدینگی ادامه دارد؛ رشدی که همچنان در گرو حیات متغیرهای موثر استمرار دارد. به ویژه آنکه، این متغیرها طی چندماه گذشته دستخوش تغییرات جدی قرار گرفته‌اند.


وحید شقاقی از جمله تحلیلگرانی بوده که سخنان اخیر همتی درباره کنترل رشد نقدینگی را به نقد کشیده است. او دولت و بانک مرکزی را در این مهم ناکام می‌داند. به اعتقاد او، همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است.

رشد 34 درصدی نقدینگی

او می‌گوید رشد نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین تا زمانی که متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند،رشد نقدینگی کنترل نمی‌شود.

کسری بودجه دولت چالش بزرگ اقتصاد دولتی امروز کشور است. همچنان تولید اسکناس توسط دولت ادامه داشته و بدهی دولت به نظام بانکی بیشتر و بیشتر می‌شود.شقاقی با تاکید بر همین 2 مورد، اصرار بر رد ادعای همتی و رشد مستمر نقدینگی دارد.

او معتقد است با این روند رشدی نقدینگی، فاصله تورم با تورم جهانی زیاد خواهد شد. بنابراین ادامه نزول ارزش پول ملی یک اتفاق قابل پیش‌بینی است.

عبور رشد نقدینگی از مرز 2 هزار و 600 میلیارد تومانی

گفته می‌شود که میزان نقدینگی در خرداد ماه از مرز 2 هزار و 600 میلیارد تومان گذشته است. سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان است؛ هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد است. این میزان نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه براین، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز معادل ۱۳۱۴ میلیارد تومان است. این میزان نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.

جستجو