تعیین استراتژی در کسب‌وکار

پست شده توسط علی هاشم


تاریخ انتشار : 1399/6/20


تعیین استراتژی در کسب‌وکار

استراتژی بخش مهمی از فعالیت یک کسب‌وکار محسوب می‌شود که برای هر بخشی از آن می‌توان به‌صورت مستقل تحلیلی داشته باشیم ولی نباید از آن چشم‌پوشی کنیم چون می‌تواند در پیشرفت بسیار نقش موثری ایفا کند.

استراتژی و سیاست‌گذاری

در تعریف کلاسیک به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت سیاست‌گذاری و به برنامه‌های بلند مدت استراتژی گفته می‌شود. اما در تعریف امروزی و تغییرات در مفاهیم نمی‌توان فقط برای برنامه‌های بلند مدت از استراتژی نام برد. استراتژی‌های امرجنس مفهومی‌ست که در رویکرد نوین به کار می‌رود که می‌توان برای مدت خیلی کوتاهی تعیین استراتژی کرد.

ماتریس SWOT

برای داشتن یک استراتژی درست و اصولی می‌توان از ماتریس سوات که بسیار معروف است استفاده کرد. ماتریسی که در آن بدون تعصب و با دقت فراوان به نقاط قوت و ضعف درون کسب‌وکار و فرصت‌ها و تهدید‌های خارج از کسب‌وکار می‌پردازیم و با تحلیل خود و رقبا آن را طراحی می‌کنیم.

دست کم گرفتن این ماتریس برای آینده کاری خیلی مناسب نیست. به وسیله این ماتریس می‌توان هم از وضعیت خود و هم رقبا اطلاعات خوبی به‌دست آورد دید مناسبی به آینده داشت

تعیین استراتژی

بعد از طراحی ماتریس سوات باید به سمت تعیین استراتژی برویم. وقتی می‌گوییم بدون تعصب باید این ماتریس طراحی شود برای این است که به‌درستی از اوضاع خود و اطراف باخبر شویم تا استراتژی مناسبی برای خود پایه‌ریزی کنیم. استراتژی‌ای که اگر با واقع بینی و موشکافی تعیین نشود نه تنها برای ما مفید نیست بلکه می‌تواند مثل چاقوای دو لبه به ما ضربه محکمی بزند. استراتژی طبق ماتریس می‌تواند تهاجمی،تدافعی،محافظه کارانه و رقابتی باشد.

استراتژی تهاجمی: با دقت به ماتریس به این نتیجه می‌رسیم که هم نقاط قوت قابل اتکا و محکمی داریم و هم فرصت‌های خوبی محیا شده و می‌توان از آن استفاده کرد. برای همین تصمیم می‌گیریم با استراتژی تهاجمی در بازار حاضر شویم و به رقابت بپردازیم.

استراتژی تدافعی: درصورتی که بعد از طراحی ماتریس برای خود و رقبا به این نتیجه رسیدیم که نسبت به رقبا نقاط ضعف بیشتری داریم و عوامل خارجی شرایطی محدود کننده و تهدید آمیز برای ما به‌وجود آوردند باید از استراتژی تدافعی استفاده کنیم تا هم توسط رقبا له نشویم و هم بتوانیم این تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم و نقاط ضعف را کم کنیم.

استراتژی رقابتی: وقتی در فضا خارجی فرصتی مناسب می‌بینیم ولی نقاط ضعفی در کار داریم که به نقاط قوت می‌چربد می‌توانیم از استراتژی رقابتی استفاده کنیم. به این وسیله با استفاده از فرصت‌ها سعی در پوشاندن نقاط ضعف و تبدیل آن به نقاط قوت داریم.

استراتژی محافظه‌کارانه: بررسی کردیم و دیدیم نسبت به رقبا نقاط قوت خوبی داریم ولی فضا به سمتی می‌رود که ممکن است تهدیدهایی به سمت ما روانه شود. برای مثال بعد از آمدن کرونا خیلی از کسب‌وکارها تهدید شدند. در این مواقع باید به سمت استراتژی محافظه‌کارانه برویم و سعی کنیم در تصمیم‌گیری کمی دست به عصاتر رفتار کنیم.

در نهایت این شما هستید که باید به این نتیجه برسید که نیاز به استراتژی دارید یا خیر و اگر چنین چیزی را لازم دانستید به فکر تعیین استراتژی مناسب باشید. با وجود استراتژی با هدف‌تر و با برنامه‌تر عمل می‌کنید و می‌توانید تحلیل بهتری از اوضاع داشته باشید.

جستجو