بورس به روال سوددهی دوباره رسید

پست شده توسط فرشاد اعظمی


تاریخ انتشار : 1399/6/10


بورس به روال سوددهی دوباره رسید


بازار بورس از نظر حجم معاملات می‌توان گفت بازار به روال قبلی خود برگشته است. امروز در دو ساعت اول بازار، حجم معاملات به 21 هزار میلیارد تومان رسید که روند خوبی بوده است.

سعید اسلامی عضو شورای عالی بورس خواستار اداره درست بازار بورس و سرمایه با ابزارهای سیاستگذاری شده است. او گفته که البته این سیاست‌ها با مداخله در بازار متفاوت است. به گفته او، دولت‌ها در همه دنیا مسئولیت سرمایه‌گذاری‌ها را می‌پذیرد.

نیازمند آموزش در بورس هستیم

البته در ایران سازمان بورس و اوراق بهادار این وظیفه را عهده‌دار است. سرمایه‌گذاران نباید تصور کنند که بازار بورس همواره سوددهی دارد. بورس همواره روزهای بد و خوب دارد. بحث آموزش یک موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.


خروج 7 هزار میلیارد نقدینگی از بورس

سال‌های قبل سرمایه‌گذاران کمتری در بورس حضور داشتند. فرصت امروز بسیار ارزشمند بوده و دولت باید از آن حمایت کند. طی 2 هفته گذشته، ریزش‌های بورسی باعث خروج 7 هزار میلیارد نقدینگی شد. این در حالی است که بورس در روزهای اوج 20 تا 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد.

خوشبختانه پایان هفته گذشته و ساعات ابتدایی امروز بورس حجم معاملات به 18 هزار میلیارد تومان رسید. این اعتبار امروز حتی تا مرز 21 هزار میلیارد تومان رسید. اسلامی البته فضای فعلی بورس را مثبت می‌داند. هرچند که هنوز نگرانی‌ها بابت رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران وجود دارد.

ریزش شاخص‌ها در یک لوپ

ریزش شاخص‌سازهای بورس چالش مهم این روزهای بازار است. سازوکارهای بازار سرمایه ایران متاسفانه بر اساس سرمایه‌گذاری‌های فردی و نه سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم شکل گرفته است.

کمااینکه در بازار سرمایه ما ابزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم. این باعث می‌شود که در روزهای منفی، افراد زیادی نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کردند.

اما بعدتر همین رویه دچار چرخه معکوس می‌شود. بنابراین ما در این چرخه شاهد یک لوپ هستیم. این لوپ در کوتاه‌مدت به ضرر سهام خوب و مطلوب تمام می‌شود.

لذا سهام شاخص‌ساز در ریزش‌های کوتاه‌مدت عملکرد بدتری دارند. البته در ریزش‌های بلندمدت اینگونه نیست و عوامل بنیادی ارزش این سهام را حفظ می‌کنند.

بازگشت بورس به روال قبل

برآورد می‌شود که حدود 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی در این روزها از بازار خارج شده که البته بخشی از آن به بازار برگشت. ما فقط در یک روز شاهد خروج 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار بودیم. البته فردای آن روز 2000 تومان از آن به بازار برگشت. هرچند که این آمار اعلامی دقیق نیستند.

جستجو